Conducerea

Șef adjunct al Inspectoratului
General-maior
             

Petru Corduneanu Petru CORDUNEANU

 Data şi locul naşterii:  04 iulie 1963 s. Cotul Morii, r-nul Hîncești, Republica Moldova

 Cetățenia:   Republica Moldova       

 EDUCAȚIE ȘI FORMARE:
 1981- Școala medie profesional-tehnică, nr,19 din or.Călărași, Republica Moldova;
 1990 - Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău; 
 2008  -  Facultatea de Drept, Academia “Ștefan cel Mare” a MAI, Chișinău, Republica Moldova.

 EXPERIENȚĂ ROFESIONALĂ:

 2020 -  2021 Comandant-adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI;
 2019 - 2020   Director adjunct, Serviciul de Protecție și Pază de Stat;
2019 - Mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova,legislature a-X-a, refuzat în favoarea unei funcții cu demnitate publică;
2017 - 2019 - Deputat înParlamentul Republica Moldova, Membru al Comisiei mediu și dezvoltare regional;  
2015 - 2017   Consilier, ConsiliulMunicipal Chișinău;
1984 - 2009   Diverse funcții de conducere și execuție în cadrul MAI, (Vice-comisar al mun.Chișinău, Comisar al mun.Chișinău, șef al Direcției Generale pază de stat a MAI, Șeful Direcției generale poliție ordine public a MAI).

CURSURI DE INSTRUIRE:
2005 Federal Bureau of Investigation Police (FBI), SUA
1990-1991 Școala superioară de anchetă,or.Volgograd,Federația Rusă

LIMBI VORBITE:
Română (nativ)
Rusă (avansat)
STAREA CIVILĂ:   
Căsătorit,
educă doi copii.                               

DINSTINCȚII ȘI MERITE DEOSEBITE:
Medalia ,,Meritul militar’’, 
Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.346-IV;
Ordinul,, Credință Patriei’’ clasa I, Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1737;
Ordinul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Mitropolia Moldovei;
Ordinul „Sfântul Ierarh Petru Movilă de gradul II”, Mitropolia Moldovei;
Ordinul „Cuviosul Paisie Velicikovski”, Mitropolia Moldovei.

Șef adjunct al Inspectoratului
(numit prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 74 EF din 11 aprilie 2014)
Comisar-șef

FiodorovValentin FIODOROV

Data şi locul naşterii: 
16 decembrie 1980, s. Gordineștii Noi, r-nul Edineț, Republica Moldova.

Educaţie şi formare: 
2007-2011-Academia Grănicerească al Serviciului Federal de Securitate din or. Moscova, Rusia, specialitatea - securitatea frontierelor (conducerea subdiviziunilor de nivel operațional). 

2000 -2004 - Academia Națională al Serviciului Grăniceresc de Stat a Ucrainei
”Bogdan Khmelnițkhi” din or. Khmelnițkhi, Ucraina, specialitatea - securitatea frontierelor (conducerea subdiviziunilor de nivel tactic).

Activităţi de instruire adiţionale: 
Septembrie 2016 - Cursul de dezvoltare profesională ”Management și Leadership”, organizat de Academia de Administrare Publică din Republica Moldova.
Aprilie 2014 – Cursul de instruire ”Delimitarea și demarcarea frontierelor” organizat de OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) în or. Dușanbe, Tadjikistan. 
Iunie 2013 – Atelier de facilitare ” Programul de dezvoltare a leadership-ului și managementului”, organizat de EUBAM (EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine), calificare - facilitator.
Mai 2013 - Cursul de instruire ”Instrumentele conducerii eficiente” organizat de EUBAM (EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine).
Septembrie 2012 – Cursul de dezvoltare profesională ”Abilități manageriale”, organizat de Academia de Administrare Publică din Republica Moldova.
Noiembrie 2012 - Atelier de lucru EaP IBM FIT „Suportul în implementarea Strategiei de Management Integrat al Frontierei de Stat și Planului de Acțiuni”, or. Erevan, Armenia.
Septembrie 2011 - Cursul de instruire ” Evaluările Schengen” organizat de EUBAM (EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine).
August 2010 - Cursul de instruire ”Leadership și abilități manageriale”, organizat de DCAF (The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) în or. Andermatt, Elveția.

Experienţa profesională:
2004- 2014 – activitatea în cadrul Poliției de Frontieră (Serviciul Grăniceri) la funcțiile de: locțiitorul șefului Pichetului de Grăniceri ”Olănești”; șeful Pichetului de Grăniceri ”Tocuz”; șeful Pichetului de Grăniceri ”Slobozia”; șeful Pichetului de Grăniceri ”Valea-Perjei”; șef interimar al Direcției regionale supraveghere și control al frontierei de stat ”Vulcănești”; șef interimar al Direcției regionale supraveghere și control al frontierei de stat ”Cahul”; specialist principal al Direcției supraveghere a frontierei de stat din cadrul Aparatului Central; locțiitorul șefului Direcției supraveghere a frontierei de stat; șef Direcție inspectare generală, planificare și implementare politici din cadrul Departamentului Poliției de Frontieră; șef Direcție politici și proiecte de asistență din cadrul Departamentului Poliției de Frontieră.
Ianuarie 2014, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova desemnat copreședinte al Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina din partea Republicii Moldova.
Septembrie 2010 – expert din partea Republicii Moldova în cadrul Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina.
1999-2000 - Serviciul militar în termen în Trupele de Grăniceri ale Republicii Moldova.

Distincții:
Diploma Guvernului gradul I, II, III;
Titlul de onoare al MAI;
Crucea ”Pentru merit” clasa I, II, MAI;
Crucea ”pentru merit” gradul I, II, IGPF;
Crucea ”Pentru serviciu impecabil” gradul II, IGPF.

Limbi vorbite: l. română, l. rusă, l. ucraineană, l. engleză.
Starea civilă: căsătorit.
Telefon de contact: 0-22-259-700.

Declaraţia pe venit (pentru anul 2013),

Declaraţia de interese personale (pentru anul 2013),

Declaraţia pe venit (pentru anul 2014),

Declaraţia de interese personale (pentru anul 2014)

Declaraţia de interese personale și pe venit (pentru anul 2015)

Declaraţia de avere și interese personale  (pentru anul 2016)