Anunțuri despre licitații


Numărul
de înregistrare

Data desfășurării Obiectul Cerințe
ocds-b3wdp1-MD-1639724035024 17.12.2021 08:56 - 31.12.2021 10:00 PURCHASE OF SPECIALIZED EQUIPMENT FOR BORDER POLICE OF REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

ocds-b3wdp1-MD-1637160637795

17.11.2021 - 17.12.2021                  ora. 09:00 Produse petroliere pentru anul 2022 
       

 

 

 

 

 

 

Achiziții publice

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  anunță pentru data de 30.06.2021, ora 10.00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19, desfășurarea licitației publice de vânzare „cu strigare” a 7 unități de transport ale Inspectoratului General al Poliției, conform tabelului de mai jos:

 

Nr.

d/o

Denumirea

şi marca mijlocului fix

Anul fabricării

Nr. de înmatri-culare

Certificat înmatriculare

Nr. șasiu

Prețul inițial, lei

 1.  

ZIL 131

1979

UFF 454

B001305252 din 02.02.21

334881

66735,00

 1.  

ZIL 131

1982

UFF 406

B001305193 din 01.02.21

478994

63983,00

 1.  

ZIL 131

1983

UFF 391

B001305251 din 02.02.21

811974

61919,00

 1.  

ZIL 131

1985

UFF 437

B001305251 din 02.02.21

572554

66735,00

 1.  

ZIL 131

1984

UFF 419

B001305250 din 02.02.21

572554

65359,00

 1.  

GAZ-66-11

1989

BAC 967

B001305249 din 02.02.21

XTH006614K0606552

57822,00

 1.  

GAZ-66-11

1982

UFF 453

B001305248 din 02.02.21

0298966

59039,00

 

Condiții de participare la licitație:

 • cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depunerii conform modelului stabilit);
 • actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
 • persoanele juridice: copia extrasului din Registrul de stat;
 • persoanele fizice: copia buletinului de identitate;
 • documentul de plată care confirmă transferul acontului pentru fiecare lot în parte şi a taxei de participare la licitaţie;
 • după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitaţie.

Cererile de participare și documentele se depun până la data de 28.06.2021, ora 17:00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 18, tel. 022-259-648.

Informația detaliată și lista activelor expuse comercializării poate fi obținută de la organizatorul licitației. Bunurile expuse la licitație pot fi examinate pe strada Petricani 19, printr-o programare prealabilă la numerele de contact 060290290 (Arcadie) sau 068306196 (Sergiu).

Taxa de participare la licitație pentru persoane fizice - 600 lei, iar pentru persoane juridice - 1200 lei, va fi depusă pe următorul cont: MF - Trezoreria de Stat, c/b TREZMD2X, cod IBAN – MD61TRPAAA142310A14287AA, c/f 1006601000196, iar acontul în valoare 10% din preţul inițial al bunului va fi depusă pe următorul cont: MF - Trezoreria de Stat, c/b TREZMD2X, cod IBAN - MD78TRPCAA518410A00472AA, c/f 1006601000196.

         Cumpărătorul va achita prețul bunurilor adjudecate în termen de 20 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitației cu strigare.

 

 Numarul de înregistrare 

 Data desfașurării 

Obiectul Cerințe

THOR 84682/27.06.2019 3.2.3

01 Apr 2020

Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră Valea Mare (Contract nr. 84682/27.06.2019 3.2.3) conform regulilor PRAG
link

THOR 84682/27.06.2019 3.2.4

01 Apr 2020

Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră Toceni (Contract nr. 84682/27.06.2019 3.2.4) conform regulilor PRAG
link

THOR 84682/27.06.2019 3.2.2

01 Apr 2020

Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră Stoianovca (Contract nr. 84682/27.06.2019 3.2.2) conform regulilor PRAG link

THOR 84682/27.06.2019 3.2.1

01 Apr 2020

Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră Brinza (Contract nr. 84682/27.06.2019 3.2.1) conform regulilor PRAG  link

COP 18/04184

04.10.2018 14:00

Servicii de mentenanță a sistemului automatizat de detecție și semnalizare.

COP 18/04197

04.10.2018 10:00

Servicii de deservire a generatoarelor diesel.

COP 18/03796

14.09.2018

Consumabile pentru stațiile radio Motorola.

COP 18/03320

07.08.2018

Lucrări de demolare a construcțiilor amplasate în or. Chișinău, str. Petricani 19. (repetat)

COP 18/02847

12.07.2018

Lucrări de demolare a construcțiilor amplasate în or. Chișinău, str. Petricani 19.

COP 18/02825

09.07.2018

Acumulatoare de 12V, 65Ah.

COP 18/02806

09.07.2018

Curea pentru pistol mitralieră.

LP 18/02793

17.07.2018

Cărbune marca AM pentru perioada rece 2018 - 2019.

LP 18/02440

26.06.2018

Lucrări de reconstrucție a Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora" (repetat)

LP 18/01941

31.05.2018

Lucrări de reconstrucție a Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora"

LP 18/01908

15.06.2018 14:00

Mijloc de transport

LP 18/01939

15.06.2018 10:00

Tehnică de calcul, dispozitive de citire a documentelor

LP 18/017776

22.05.2018

Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. (repetat)

COP 18/01565

02.05.2018

Drapele

LP 18/01029

13.04.2018

Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

COP 18/00791

12.03.2018

Consumabile pentru stații radio-releu.

COP 18/00721

12.03.2018

Servicii de verificare a documentației de proiect privind extinderea și reabilitarea sectoarelor Poliției de Frontieră

COP 18/00689

05.03.2018

Hrană pentru cîini și conserve din carne

LP 18/00591

13.03.2018

Medicamente, dispozitive și reactive pentru investigații clinice, materiale pentru pansament, dezinfectanți, consumabile pentru cabinetul imagistic și consumabile stomatologice

COP 18/00586

01.03.2018

Lucrări de reparație a birourilor din cladirea Centrului Provizionare Tehnico - Materială și Întreținerea Imobilelor

LP 18/00543

01.03.2018

Anvelope, baterii de acumulatoare

COP 18/00484

14.02.2018

Cîini de serviciu

LP 18/00449

27.02.2018

Piese de schimb și servicii de reparare a mijloacelor de transport.

COP 18/00305

08.02.2018/14:00

Lucrări de reparație a birourilor din cladirea Centrului Provizionare Tehnico - Materială și Întreținerea Imobilelor

LP 18/00222

08.02.2018/10:00

Lubrifianți

LP 18/00191

05.02.2018

Sistem informatic, dispozitiv pentru verificarea operativă a autenticității documentelor.

LP 18/00194

05.02.2018

Tehnică de calcul, ștampile - datiere

COP 18/00101

24.01.2018

Insigne și distincții pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

COP 17/04895

18.01.2018

Servicii internet de bandă largă pentru anul 2018

COP 17/04681

20.12.2017

registre, formulare tipizate

LP 17/04657

25.01.2018

echipament

LP 17/04588

27.12.2017

produse petroliere

COP 17/04558

14.12.2017

rechizite de birou

COP fără publicarea unui anunț

28.11.2017

registre, formulare tipizate

17/03506

27.10.2017

Servicii de proiectare privind reabilitarea și extinderea SPF ”Brinza, SPF ”Toceni”, SPF ”Stoianovca”, SPF ”Valea Mare”  

17/03006

04.09.2017

Harduri pentru server

17/02911

30.08.2017

Calculatoare de birou

COP 17/02430

28.07.2017

Piese de schimb, servicii de reparație și deservire tehnică pentru BRP Outlander 400 (cvadriciclu)

LP 17/02149

17.07.2017

Lucrări de reparație capitală a sediului Direcției Regionale Vest

LP 17/02134

13.07.2017

Servicii de reparație a dispozitivelor de vedere pe timp de noapte de model Dedal - NV DVS-8C.

LP 17/01982

10.07.2017 

servicii de elaborare a studiilor de fezabilitate privind reabilitarea și extinderea sectoarelor Poliției de Frontieră

LP 17/01657

04.07.2017

baterii pentru stații radio, UPS Eaton, antene

COP 17/01703

07.06.2017

mobilier (repetat)

LP 17/01689

19.06.2017

Sistem e-learning pentru PF, server

COP 17/01656

06.06.2017

drapele, fanioane, suporturi pentru drapele

LP 17/01653

16.06.2017

scurtă călduroasă pentru companie, cocardă, ecuson PF pentru bonetă, eghilet

LP 17/01648

16.06.2017

echipament pentru întreținerea, dresarea și aplicarea cîinilor de serviciu

COP 17/01495

29.05.2017

climatizatoare

COP 17/01330

18.05.2017

electrocasnice

COP 17/01316

15.05.2017

Servicii de proiectare privind reconstrucția Sectorului Poliției de Frontieră ”Briceni”.

COP 17/01277

10.05.2017

Servicii de alimentare a delegațiilor străine

COP 17/01087

20.04.2017

Examinarea și deservirea sistemului electric de înaltă tensiune a subdiviziunilor DPF, și efectuarea măsurărilor la sistemele de împămîntare.

LP 17/01057

02.05.2017

Servicii de deservire a generatoarelor diesel CUMMINS, AKSA și GENELEC

LP 17/01056

28.04.2017

Anvelope, baterii de acumulatoare, piese de schimb și servicii de reparație a mijloacelor de transport

LP 17/01069

25.04.2017

Echipament(repetat)

LP 17/00929

18.04.2017

Mobilier

COP 17/00981

12.04.2017

Baterii reîncărcabile

COP 17/00911

05.04.2017

Hrană uscată pentru câini maturi și activi (de serviciu), conserve din carne

COP 17/00861

06.04.2017 

 Servicii de proiectare privind reconstrucția SPF ”Soroca”

  

LP 17/00282

20.02.17

Echipament

LP 17/00257

16.01.17

Medicamente, produse parafarmaceutice, reactive medicale, dezinfectanți, aparataj medical

LP 16/03131

29.11.2016

Soluție informatică pentru analiza inteligentă a informației privind riscurile și amenințările de integritate instituțional, microscop stereo, imprimantă, scaner, calculator conform Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize.

attachment-icon

16/02960

22.11.2016

Servicii internet de bandă largă pentru anul 2017

attachment-icon

16/02955

24.11.2016

Produse petroliere si lubrifianti

attachment-icon

COP 16/02647

17.10.2016

Safeuri conform Matricei de politici in domeniul liberalizarii regimului de vize

 

LP 16/02606 

 

19.10.2016

 E-Gate, drone, set detectori mobili, termovizoare, tablă interactivă conform Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize

 

LP 16/02556

17.10.16

Sistem de termoviziune, sistem de înregistrare video, radar conform Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize (repetat)

COP nr.16/02418

29.09.16

lucrări de reparație curentă a sediului Centrului Aprovizionare Tehnico-Materială și Întreținere Imobil al DPF amplasat pe str. Petricani 19 (repetat)

COP 16/02319

19.09.16

Microscoape digitale cu filtre și funcția măsurării, Kit de dezvoltare software p/u verificarea amprentelor digitale pentru scanerul Dermolog ZF1, aparat foto și Cameră video conform Matricei în domeniul liberalizări regimului de vize.

 

LP 16/02255

16.09.2016

Sisteme de termoviziune, sistem de înregistrare video și radar conform Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize.

attachment-icon

16/02082

05.09.2016

Lucrări de reparație curentă a sediului Centrului Aprovizionare Tehnico-Materială și Întreținere Imobil al DPF amplasat pe str. Petricani, 19

attachment-icon

16/02169

01.09.2016

Medicamente, dispozitive și reactive pentru investigații clinice, materiale pentru pansament, dezinfectanți, consumabile pentru cabinetul imagistic și consumabile stomatologice

attachment-icon

16/02075

26.08.2016

Lucrări de reconstrucție a Sectorului Poliției de Frontieră ”Olănești” al Direcției Regionale Est, amplasat în r.Ștefan Vodă, s.Olănești

attachment-icon

16/02063

26.08.2016

Căbune marca AM

attachment-icon

LP 16/01724

26.07.2016

Anvelope, baterii de acumulatoare, piese de schimb, ulei de motor pentru ambarcațiuni, servicii de reparație și deservire auto

LP 16-01562

18.07.2016

Mobilier

COP nr. 16/01214

01.07.2016

Drapele

 

LP 16/01421

07.07.16

Lucrări de reconstrucție a clădirii fostei tipografii din or. Ștefan Vodă cu scopul amplasării sediului DR ”Est” (finisarea lucrărilor conform devizelor actualizate)

LP 16/01346

30.06.2016

Veste antiglonț, dispozitive de blocare a roților

LP 16/01252 08.07.2016 Sistem de termoviziune și radar, sistem de control a camerei de termoviziune, sistem de înregistrare video conform Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize
LP 16/01343 04.07.2016 Servicii de creare a ”Sistemului Informațional Integrat al Poliției de Frontieră”
LP 16/01334 05.07.2016 tehnică de calcul, sistem informatic, kit de dezvoltare software p/u verificarea amprentelor digitale, camera video și foto, perete video și alt echipament special

COP nr. 16/00951

18.04.2016

Medicamente de uz veterinar (repetat)

 COP nr.16/00907  11.04.2016 Drapele  attachment-icon

LP 16/00801

18.04.2016

Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a autovehiculelor pentru anul 2016-2017

LP nr. 16/00276

23.03.2016

Tehnică de calcul, sistem informatic, imprimante, dispozitive pentru verificarea documentelor de călătorie și a mijloacelor de transport, și alt echipament special conform Matricei în domeniul liberalizări regimului de vize

attachment-icon

 COP nr. 16/00668

14.03.2016  

Servicii de alimentație a delegațiilor straine(repetat) 

attachment-icon

LP nr. 16/00527

09.03.2016

Piese de shimb și servicii de reparație a mijloacelor de transport pentru anul 2016

  

COP nr. 16/00172

23.02.2016

Servicii hoteliere

attachment-icon

COP nr. 16/00430

22.02.2016

Servicii de alimentație a delegațiilor straine

attachment-icon

LP nr. 16/00292

22.02.2016

Veste antiglonț, dispozitive de blocare a roților conform Matricei în domeniul liberalizării regimului de vize (repetat)

 COP nr. 16/00339

15.02.2016 

 Servicii tipografice

COP nr. 16/00249 

16.02.2015 

Servicii de traducere autorizat 

attachment-icon

16/00210

09.02.2015

Consumabile pentru imprimanta Evolis Pebble 4 și carduri pentru legitimații

attachment-icon

LP nr. 16/00161

08.02.2016 

Echipament

attachment-icon

COP nr. 16/00179

08.02.2016

Servicii de proiectare privind reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră ”Tudora” a Direcției Regionale Est, r.Ștefan Vodă, s.Tudora

attachment-icon

16/00224 

 05.02.2015

Medalii și insigne, brevete, fanion PF

attachment-icon

COP nr. 16/00170

 05.02.2016

Servicii de proiectare privind reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră ”Olănești” al DR Est, r.Ștefan Vodă, s.Olănești

attachment-icon

LP 15/03267

03.02.2015 Hrană uscată pentru câini lucrători și activi, adulți și juniori și echipament pentru întreținerea, dresarea și aplicarea câinilor de serviciu (repetat) attachment-icon

COP nr. 16/00160

 01.02.2016 Medicamente și vaccine de uz veterinar (repetat)   attachment-icon

COP nr. 15/03182

04.01.2016

Medicamente și vaccine de uz veterinar

attachment-icon 

COP nr. 15/03027

11.12.2015

Detergenti

 

COP nr. 15/03005

08.12.2015

Drapele

attachment-icon

LP nr. 15/02818

14.12.2015

Medicamente, produse parafarmaceutice, reactive medicale, dezinfectanți, utilaj

attachment-icon

 COP nr. 15/02790

04.12.2015 

 Piese și accesorii pentru stația de radio Motorola MTH800 și hard disk

 attachment-icon

LP nr. 15/02795

07.12.2015

Lengerie de pat, saltea

attachment-icon

LP nr. 15/02699

07.12.2015

Hrană uscată pentru câini lucrători și activi, adulți și juniori și echipament pentru întreținerea, dresarea și aplicarea câinilor de serviciu

attachment-icon

COP 15/02700

27.11.2015

Rechizite de birou

attachment-icon

LP 15/02621

14.12.2014

Produse petroliere și lubrifianți

attachment-icon

LP 15/02625

23.12.2015

Echipament

attachment-icon

Lp nr. 15/02520 

13.11.2015

Baterii pentru sursă neîntreruptibilă de putere energetică de model Eaton

attachment-icon
 

LP 15/02439

 02.11.2015

Veste antiglonț, dispozitive de blocare a roților conform Matricei în domeniul liberalizării regimului de vize 

attachment-icon

 LP 15/02437

02.11.2015

Generator electric, climatizoare conform Matricei în domeniul liberalizării regimului de vize, consumabile pentru generatorul Cummins 

attachment-icon

LP 15/02384

23.11.2015

Sistem informatic, tehnică de calcul, dispozitiv pentru verificarea operativă a autenticității documentelor conform Matricei în domeniul liberalizării regimului de vize

attachment-icon

 LP 15/02345

02.11.2015 

Piese de schimb și baterii de acumulatoare pentru BRP Outlender 400 (ATV) 

attachment-icon

LP nr. 15/02193

05.10.2015

Piese deschimb și baterii de acumulatoare pentru BRP Outlender 400(ATV)

attachment-icon

LP nr. 15/01945

09.09.2015

Achizitiei Mobilier

attachment-icon

LP 15/01147

27.07.2015

Lucrări de finisare a reparației capitale a sediului, lucrări de construcție interioară, finisare exterioară, executarea pardoselilor, lucrări de construcție și montare a acoperișului, lucrări de instalare a sistemului de încălzire la DR Sud.

attachment-icon

LP nr.15/01639

14.07.2015

Carbune marca AM pentru prioada rece a anului 2015-2016 attachment-icon

LP nr. 15/01520

29.07.2015 Servicii de creare a ”Sistemului Informațional Integrat al Poliției de Frontieră” în conformitate cu Matricea de politici în domeniul liberalizării regimului de vize    attachment-icon

LP nr.15/01471

29.06.2015 Mobilier    attachment-icon

AC nr. 517-ac/15

15.06.15 Servicii de transport aerian international de pasageri    attachment-icon

LP nr. 15/01257

13.07.15 Echipament și sisteme informatice, e-Gate, veste antiglonț, dispozitive de blocare a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări regimului de vize    attachment-icon

LP 15/01011

25.05.2015 Servicii de asigurare obligatory de raspundere civilă a autovehiculelor pentru anul 2015-2016    attachment-icon

COP nr. 12/00135

24.12.12 Rechizite de birou  attachment-icon
12/00121 19.12.2012 Sisteme de supraveghere video  attachment-icon
12/00114  17.12.2012 Cartușe și echipament pentru mijloace speciale  attachment-icon
12/00079 30.11.2012 Mobilier  attachment-icon

COP nr.12/00068

16.11.12  Lucrări de reparație a ”Centrului Operațiuni la Frontieră”  attachment-icon

COP nr.12/00045

12.11.2012

Carduri de plastic cu cip, scaner, imprimantă și componente

pentru tehnica de calcul

 attachment-icon

COP nr.12/00040

12.11.2012 Lucrari de reparatie a Centrului Național de Coordonare  attachment-icon 

COP nr. 12/00011

02.11.2012 Lucrări de reparație a ”Centrului Operațiuni la frontieră” attachment-icon 

Nr. 12/00004

29.10.2012

Anvelope, baterii de acumulatoare şi piese de schimb 

pentru ambarcaţiuni

attachment-icon 

Nr. 12/00003

26.10.2012 Bare automatizate  attachment-icon 
1895/12 05.10.2012 Echipament attachment-icon 
3899-op/12 04.09.2012

Servicii d proiectare privind reconstructia fostei scoli (gradinite)

din s. Cosauti r-nul Soroca pentru amplasarea Sectorului Politiei de Frontiera

attachment-icon
3828-op/12 28.08.12 Servicii de deservire şi reparaţie a tehnicii auto attachment-icon 
3774-OP/12 24.08.2012 Cazane din oţel pentru încălzire attachment-icon 

nr. 3631-op/12

13.08.2012

Lucrări de reconstrucţie a centralei termice şi de alimentare cu gaze naturale a

Sectorului Poliţiei de Frontieră "Clocuşna"

attachment-icon 
nr. 1610/12 21.08.2012 Carbune attachment-icon 
Nr.1601/12 20.08.2012

Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect privind reconstrucţia

fostei şcoli (grădiniţe) din s.Cosăuţi, r.Soroca pentru amplasarea

Sectorului Poliţiei de Frontieră

attachment-icon 
Nr. 1423/12 16.07.2012 Lucrari de constructie a PG "Ocnita" attachment-icon 
Nr. 1317/12 09.07.2012 Echipament attachment-icon 
Nr. 1224/12 25.06.2012  Utilaj medical attachment-icon 
1215/12 29.06.2012

Lucrari de constructii a Pichetelor de Graniceri "Ocnita",

"Alexandru Ioan Cuza"

attachment-icon 

Nr.1844-OP/12

14.05.2012 Rechizite de birou attachment-icon 

Nr. 1845-OP/12

14.05.2012 Servicii de confecţionare a echipamentului  attachment-icon 
853/12 14.05.2012 Piese auto attachment-icon 
Nr. 568/12 04.04.2012

Accesorii pentru arme şi muniţii, formulare - ţintă şi sportive,

baterii cu acumulatoare şi chipament antiincendiar

attachment-icon 
Nr. 567/12 03.04.2012 Medalie jubiliară "Serviciul Grăniceri - 20 ani" şi drapele attachment-icon 
Nr. 566/12 02.04.2012

Componente PC, consumabile pentru printer, acumulatoare pentru

staţii radio, becuri şi acumulatoare pentru lanterne,

preparate pentru întreţinerea şi reparaţia tehnicii

attachment-icon 
Nr.512/12 19.03.2012 Piese auto, anvelope şi baterii cu acumulatoare attachment-icon 
Nr.490/12 12.03.2012

Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect la obiectele PG

"Ocniţa", PG "Cuza Vodă" şi PG "Copceac"

attachment-icon 

Nr. 809-OP/12

05.03.2012

Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a

deţinătorilor de autovehicule

attachment-icon 

Nr. 558-OP/12

20.02.2012 Servicii hotiliere attachment-icon 
Nr. 298/12 17.02.2012 Servicii de reparaţie şi deservire a tehnicii auto attachment-icon 
Nr.212/12 13.02.2012

Medicamente, materiale pentru pansament, instrumentariu şi

aparataj medical

attachment-icon
Nr.129/12 29.02.2012 Produse petroliere attachment-icon
Nr. 144/12 06.02.2012 Cartuşe attachment-icon
Nr. 42/12 26.01.2012 Servicii de reparaţie şi deservire tehnică a automobilelor attachment-icon 
Nr. 33/12 23.01.2012 Produse alimentare attachment-icon 
Nr.2219/11 anulată  Cărbune attachment-icon 
2195/11 13.12.2011 Echipament special attachment-icon 
2196/11 13.12.2011 Mobilă attachment-icon 
2194/11 13.12.2011

Consumabile pentru printer, acumulatoare şi bloc de control

pentru bara automatizată

attachment-icon 
2193/11 13.12.2011 Electrocasnice attachment-icon 
2192/11 12.12.2011 Mijloace speciale şi muniţii attachment-icon 
2191/11 12.12.2011 Materiale de construcţie attachment-icon 
2190/11 12.12.2011 Inventar de uz gospodăresc şi instrumente attachment-icon 

Nr. 2119-OP/11

09.12.2011 Echipament pentru chinologi attachment-icon 

COP nr.2056-OP/11

05.12.2011 Piese auto attachment-icon 

Nr. 1960-OP/11

25.11.2011 Echipament attachment-icon 

Nr.1943-OP/11 

21.11.2011 Vopsea fluorescentă pentru alimentarea datierelor attachment-icon 

Licitaţia nr.1898/11

23.11.2011

Echipament de măsurare a consumului de energie electrică,

apă şi gaze naturale

attachment-icon 
1916-OP/11 15.11.11 Servicii de proiectare a Pichetului de Graniceri de tip unic attachment-icon 
1356/11 25.08.2011 Carbune attachment-icon 
1215/11 11.07.2011 Echipament attachment-icon 
1154/11 07.07.2011 Anvelope si baterii cu acumulatoare attachment-icon 
1125-OP/11 01.07.2011 Materiale de constructie attachment-icon 
№ 1068/11 17.06.2011 Produse alimentare attachment-icon 
№ 893/11 07.06.2011 Anvelope şi baterii cu acumulatoare attachment-icon 
№ 531/11 12.04.2011 Pîine attachment-icon 
№ 542/11 04.05.2011 Produse alimentare attachment-icon 
№ 466/11 01.04.2011 Echipament attachment-icon 
№ 282/11 28.03.2011 Produse petroliere attachment-icon 
№ 281/11 02.03.2011

Medicamente, materiale pentru pansamente, instrumentar si

aparataj medical

attachment-icon 
№ 168/11 14.02.2011 Echipament attachment-icon 
2022/10 18.01.2011 Hrană Uscată attachment-icon 
№ 1712/10

20 decembrie

2010

Produse alimentare attachment-icon 
№ 1713/10

21 decembrie

2010

Pîine attachment-icon 
№ 1478/10 22.11.2010

Materiale de construcţie şi utilaj tehnic-sanitar

pentru construcţia Pichetului de Grăniceri Valea Perjei-etapa II.

attachment-icon 
№ 1441/10 09.11.2010 Carbune attachment-icon 
1287/10 13.10.2010 Echipament attachment-icon 
Nr. 1157/10 15.09.2010 Echipament attachment-icon 
Nr. 1158/10 14.09.2010 Legume de toamnă attachment-icon 
Nr. 1029/10 13.08.2010

Materiale de construcţie şi utilaj tehnic-sanitar pentru

construcţia Pichetului de Grăniceri Valea Perjei.

attachment-icon 
Nr. 916/10 27.07.2010

Materiale de construcţie şi utilaj tehnic-sanitar pentru

construcţia Pichetului de Grăniceri Valea Perjei

attachment-icon 
Nr.902/10 21.07.2010 Margarina attachment-icon 
Nr. 849/10 12.07.2010 Materiale de construcţie attachment-icon 
673/10 31.05.2010 Licitaţia produse alimentare attachment-icon 
LP 14/02603 22.12.2014

Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2015

attachment-icon
COP 14/02673 22.12.2014 Drapele și suporturi attachment-icon
LP 14/02645 29.12.2014 Hrană uscată pentru câini activi, medicamente veterinare și echipament chinologic   attachment-icon
COP 14/02644 29.12.2014 Medalii, insigne și cadouri protocolare   attachment-icon
COP 14/02717 29.12.2014 Consumabile pentru imprimanta Evolis Pebble și carduri   attachment-icon
LP 14/02596 14.01.2015 Echipament   attachment-icon
LP 14/02711 15.01.2015 Produse petroliere   attachment-icon
COP 14/02836 16.01.2015 Consumabile pentru imprimanta Evolis Pebble și carduri (repetat)   attachment-icon
COP 14/02819 23.01.2015 Servicii tipografice   attachment-icon
LP 15/00148 12.02.2015 Medicamente, materiale pentru pansament, dezinfectanți, dispozitive și reactive   attachment-icon
AC 2-ac/15 09.02.2015 Servicii transport aerian de pasageri   attachment-icon
LP 15/00177 16.02.2015 Rechizite de birou   attachment-icon
COP 15/00326 20.02.2015 Medicamente de uz veterinar (repetat)   attachment-icon
AC 10-ac/15 11.03.2015 Servicii transport aerian de pasageri (repetat)   attachment-icon
LP 15/00513 18.03.2015 Medicamente, materiale pentru pansament, dezinfectanți (repetat)   attachment-icon
LP 15/00500 23.03.2015 Tricouri, scurte și veste reflectorizante și cocardă (repeptat)   attachment-icon
LP 15/00141 30.03.2015 Echipament, tehnică și bază de date destinate controlului la frontieră și telefoane mobile conform Matricei de Politici privind liberalizarea regimului de vize   attachment-icon
LP 15/00626 02.04.2015 Anvelope, baterii de acumulatoare, piese de schimb și servicii de reparație a mijloacelor de transport   attachment-icon
AC 291-ac/15 14.04.2015 Servicii transport aerian de pasageri (repetat)   attachment-icon
AC 21-ac/15 11.05.2015 servicii transport aerian de pasageri (repetat)   attachment-icon

 

 

Informații suplimentare la telefonul: +373 22 25-96-27