Secretariatul (cu statut de direcţie)

Secretariatul (cu statut de Direcţie) reprezintă serviciul de specialitate care asigură asistenţa organizatorică, documentară, juridică, informaţională şi tehnică a activităţii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră întru exercitarea prerogativelor stabilite de legislaţia în vigoare.
Activitatea Direcţiei constă în rezolvarea lucrărilor curente, coordonarea şi controlul îndeplinirii şi executării hotărârilor conducerii Poliţiei de Frontieră şi a MAI, în urma cărora elaborează rapoarte, materiale analitice, sinteze informative pe domeniile de competenţă, având atribuţii administrative şi executive ca: participarea la asigurarea proceselor de elaborare, promovare şi implementare a politicilor, actelor normative privind monitorizarea circulaţiei documentelor, precum şi asigurarea regimului secret. De asemenea, ca prioritate este organizarea audienţei cetăţenilor de către conducerea Inspectoratului şi gestionarea petiţiilor.

Strutura Secretariat IGPF:

  • Secția secretariat și petiții
  • Serviciul arhivă
  • Serviciul protecție a informației

Adresa electronică: politia.frontiera@border.gov.md
Telefon: (022) 264 530 
Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19

Șef al Direcției secretariat, comisar principal Grigoraș Aliona
Telefon: (022) 259 621