Direcţia investigaţii speciale

Direcţia investigaţii speciale are menirea de a conduce, coordona și efectua controlul activității speciale de investigații desfășurate în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere.
Pentru îndeplinirea misiunii şi sarcinilor ce îi revin, Direcţia își exercită atribuțiile prin intermediul subdiviziunilor sale structurale centrale și teritoriale și a personalului de specialitate din cadrul
acestora.

Structura DIS a IGPF:

  • Secția 1 – combaterea migrației ilegale și traficul de fiinţe umane
  • Secția 2 – combaterea contrabandei
  • Serviciul 12 – traficul ilicit al mijloacelor de transport
  • Secția 3 – evidența specială
  • Serviciul 15 – protecția informației
  • Secția 4 – analiza criminală operațională
  • Serviciul 14 – organizare și planificare
  • Serviciul 11 – trafic ilicit de droguri
  • Serviciul 13 – căutarea infractorilor
  • Serviciul secretariat


Adresa electronică: dis.secretariat@border.gov.md
Telefon: (022) 259 739
Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19

Șef al Direcției investigații speciale, 
Telefon: (022) 264 585
Adresa electronică: dis.secretariat@border.gov.md