Integrarea europeană

Gestionarea frontierelor implică o cooperare internațională eficientă în corespundere cu evoluțiile care au impact asupra securității frontierelor. În acest sens, Poliția de Frontieră are stabilite relații bune de cooperare cu omologii din țările vecine, precum și cu autoritățile de frontieră din statele-membre UE, dar și cele din Est. Aceasta creează premise favorabile pentru a ne alinia activitatea la standardele internaționale și implementarea cu succes a prevederilor Planului de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Prin eforturi consolidate și cu ajutorul partenerilor interni și externi, Poliția de Frontieră a reușit în ultimii ani să întreprindă măsuri concrete de apropiere față de Uniunea Europeană, de promovare a valorilor și standardelor europene în diverse domenii precum: analiza riscului, securitatea documentelor, combaterea traficului de ființe umane și a corupției.

În acest sens, aplicarea consecventă, la nivel național, a Managementului Integrat al Frontierei de Stat (MIFS) a reprezentat o condiție indispensabilă în contextul negocierilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și a dialogului privind regimul liberalizat de vize.

Inițierea implementării conceptului european de management integrat al frontierelor a reprezentat o deciziae strategică importantă pentru Republica Moldova, fapt care a permis dezvoltarea relațiilor dintre țara noastră și Uniunea Europeană pe aspecte frontaliere specifice.

Pe lângă aceasta, Poliția de Frontieră are o cooperare eficientă cu instituțiile și organizațiile de profil precum: Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), Agenția Europeana pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – FRONTEX, Centrul de la Geneva privind controlul democratic al forțelor armate (DCAF), Centrul Regional al Inițiativei Regionale Migraţie, Azil şi Refugiaţi (MARRI), Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), ș.a., colaborare care s-a materializat în activități comune, instruiri, oferire de expertize, toate acestea contribuind la preluarea celor mai bune practici în domeniu și sporirea capacităților Poliției de Frontieră în conformitate cu standardele europene.

Parteneriatul Estic, la fel reprezintă o platformă viabilă de interacțiune și preluare a celor mai bune practici în materie de management integrat al frontierelor. Poliția de Frontieră participă la Panelul IBM, în cadrul căruia au fost dezvoltate o serie de proiecte comune cu omologii ucraineni.

Viziunea de viitor european se regăsește în procedurile aplicate de Poliția de Frontieră, iar contribuția la consolidarea statului de drept și asigurării drepturilor și libertăților oamenilor nu poate fi subestimată. Abordările moderne pe care le folosește Poliția de Frontieră, implementarea managementului integrat, atenția pentru necesitățile cetățenilor în fiecare acțiune denotă hotărârea și abilitatea autorității de a progresa pe calea europeană.