Condiții de angajare

Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Lista de documete necesare a fi prezentate:
1) Copia certificate de naştere;
2) Curriculum Vitae;
3) Copia buletinului de identitate personal;
4) Copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
5) Copia documentului de confirmare a studiilor;
6) Copia documentului de evidenţă militară(adeverinţa de recrutare, livretul militar)
7) recomandarea de la ultimul loc de muncă, studiii sau de la locul de trai.
8) 1 fotografie 3x4.

Pentru informaţii suplimentare vă adresaţi pe adresa:
- mun. Chişinău, str. Petricani, 19, tel. (022) 259-692, 259-722;
- or. Edineţ, str. Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, 2-90-40;
- or. Ungheni, str. Suceava, 1, tel. (0236) 3-56-76;
- or. Cahul, str. Garoafelor, 40, tel. (0299) 3-12-58, 3-12-90;
- or. Ştefan-Vodă, str. Grigore Ureche 3, tel. (0242) 2-51-07, (0242) 2-30-46;
- Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră, or. Ungheni, str. Suceava 1, tel. (0236) 2-91-77, (0236) 2-91-78;
email: resurse.umane@border.gov.md