Direcția cooperare internațională

Direcția cooperare internațională este subdiviziune structurală a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, misiunea căreia constă în crearea, monitorizarea implementării și dezvoltării cadrului de cooperare bilaterală și multilaterală internațională, în scopul promovării intereselor instituționale legate de consolidarea securității la frontiera de stat și de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.
Direcția coordonează, organizează și dezvoltă cooperarea Inspectoratului cu subiecții internaționali ai managementului integrat al frontierei de stat, elaborează și promovează proiecte de tratate internaționale în domeniul de frontieră, asigură realizarea măsurilor protocolare.

Structura DCI a IGPF:

  • Secția integrare europeană
  • Serviciul tratate
  • Serviciul protocol

Adresa electronică: rel.int@border.gov.md
Telefon: (022) 264 550

Șef al Direcției cooperare internațională, comisar principal Astrahan Ghenadie.
Telefon: (022) 259 639