Direcția economie și finanțe

Direcția economie și finanțe  este o structură în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră care asigură gestionarea eficientă, conform destinației, a mijloacelor financiare aprobate pentru întreținerea Poliției de Frontieră.
Direcția participă la elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu și a proiectului bugetului de stat anual, întocmește planurile de finanţare cu devizele de cheltuieli, asigură efectuarea decontărilor cu debitorii şi creditorii, asigură evidenţa contabilă şi prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Structura DEF a IGPF:

  • Secția planificare, metodologie și rapoarte
  • Secția evidență contabilă

Adresa electronica dr.finante@border.gov.md
Telefon (022) 259 644

Șef al Direcției economie și finanțe, comisar principal Bulhac Ion
Telefon:
(022) 259 738
Adresa electronică: ion.bulhac@border.gov.md