Direcţia generală control al frontierei

stemaDirecţia generală control al frontierei reprezintă subdiviziunea structurală de bază a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră având misiunea de realizare a competențelor în domeniul controlului frontierei de stat și celor conexe, prin aplicarea prevederilor cadrului normativ național și internațional în scopul asigurării securității frontierei de stat, combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere. 

Funcțiile de bază ale Direcției generale control al frontierei: 
    asigură elaborarea și implementarea instrucțiunilor, regulamentelor, procedurilor operaționale/de sistem, metodelor și formelor directorii necesare, cu aplicarea uniformă și consecventă a actelor normative naționale și internaționale pe domeniile de supraveghere și control al trecerii frontierei de stat, asigurării genistice, activităților de regim și ordine publică, securității aeronautice, readmisiei persoanelor, activității reprezentative de frontieră, radioactiv și chimic la frontieră, de voluntariat și conlucrare cu partenerii de cooperare, precum și chinologic.
    implementează managementul integrat al frontierei de stat pe domeniile de competență atribuite;
    asigură organizarea, coordonarea și controlul activității de serviciu, acordă suport metodologic subdiviziunilor regionale și tactice ale Poliției de Frontieră pe domeniile de competență atribuite.

Structura DGCF a IGPF:
•    Direcția supraveghere a frontierei
      -  Serviciul management genistic al frontierei
•    Direcția control la trecerea frontierei
•    Direcția regim și ordine publică
     -    Serviciul control radioactiv și chimic la frontieră
•    Serviciul chinologic

Adresa electronică: dgcf@border.gov.md
Telefon: (022) 259 776
Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19

Șef al Direcției generale control al frontierei
Telefon: (022) 259 776
Adresa electronică: