Direcția generală management operațional

Direcția generală management operațional este subdiviziunea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu competenţă generală în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, planificare şi coordonare misiuni, sistemelor informaționale și transmisiuni, precum și strategii, reglementări şi standarde operaţionale.
Subdiviziunea coordonează permanent situația în zona de frontieră și propune măsuri ce se impun pentru prevenirea și diminuarea consecințelor pe timpul situațiilor de criză în domeniul controlului frontierei, inclusiv contracararea acțiunilor care periclitează securitatea națională și ordinea publică.
În regim de 24/7 asigură schimbul de informații și cooperare între autoritățile naționale; creează imaginea situațională la nivel național; planifică și implementează toate activitățile naționale de supraveghere ale frontierei; administrează sistemul de supraveghere al frontierei; evaluează efectele activităților naționale în domeniul supravegherii frontierei; gestionează eficace și eficientă a resurselor și a personalului.

Structura DGMO a IGPF:

 • Centrul operațional de coordonare (cu statut de direcție)
 • Secția dispecerat
 • Secția operațiuni
 • Serviciul cooperare operațională
 • Secția gestionare a informației operaționale (inclusiv Punctul Naţional de Contact Frontex)
 • Direcția tehnologia informației
 • Secția resurse informaționale și administrare sistem
 • Secția elaborarea sistemelor informaționale
 • Direcția sisteme de monitorizare și transmisiuni
 • Secția administrare TETRA
 • Secția deservire echipament special
 • Direcția echipe mobile
 • Secția metodică, planificare și control
 • Secția echipe mobile și intervenții speciale
 • Direcția consemne


Adresa electronică: dispecerat.ac@border.gov.md
Telefon: (022) 259 638; 259 717
Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19

Șef al Direcției generale management operațional, comisar-șef Severin Sergiu
Telefon: (022) 259 637
Adresa electronică: sergiu.severin@border.gov.md