Secția medicală a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

15 Decembrie 2014

Secţia Medicală a Poliţei de Frontieră este o subdiviziune din cadrul Centrului de Aprovizionare Tehnico Materială şi Întreţinerea a Imobilelor care la rîndul său este subordonată Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
Scopul principal al Secţiei Medicale a fost şi rămîne asigurarea asistenţei medicale primare specializate de ambulator a colaboratorilor IGPF, intervenţia de promovare a sănătăţii, prevenirea maladiilor prin definitivarea factorilor de risc, examinarea, diagnosticarea, tratamentul conservativ, ambulator şi staţionar de zi a maladiilor noncomunicabile, bolilor infecţioase şi asigurarea respectării normelor sanitaro-epidemiologice, expertizarea, evaluarea periodică a personalului la Comisia de Expertiză Medicală şi examinare medicală profilactică anuală obligatorie, acordarea asistenţei medicale calitative primare, ajutorului consultativ a colaboratorilor oficiilor medicale a Direcţiilor Regionale, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi bazei tehnico-materiale.
Ca un element important la selectarea personalului pentru angajarea în Poliţia de frotieră prezintă – evaluarea candidaţilor din punct de vedere al sănătăţii.

Reglemetările actelor normative privind evaluarea medicală a candidaţilor pentru angajare în Poliţia de Frontieră.

Conform prevederilor art 16. al Legii nr. 283 din 28.12.2011 Cu privire la Poliţia de Frontieră una din condiţii de angajare este că candidatul să fie apt din punct de vedere al sănătăţii.

Conform prevederilor subpunctului 24), punctual 10 al Hotărîrii Guvernului nr. 434 din 19.06.2012 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră este investit cu dreptul să asigure evaluarea psihologică şi medicală la selectarea personalului cu statut special al Poliţiei de Frontieră.

Reglementările actelor normative privind tariful unic pentru acordarea serviciului medical candidaţilor la angajare în Poliţia de Frontieră

Conform prevederilor punctului 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 Cu privire la tarifele pentru serviciile medico – sanitare este aprobat Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare.

În baza prevederilor punctului 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 Cu privire la tarifele pentru serviciile medico – sanitare,  Inspectoratul General al  Poliţiei de Frontieră prin Ordinul nr. 85 din 18.11.2014 al Şefului Centrului de Aprovizionare Tehnico Materială şi Întreţinerea a Imobilelor este aprobat Tariful unic de acordare a serviciilor medicale pentru candidaţii la angajaţii în Poliţia de Frontieră după cum urmează:

Denumirea serviciilor Unitatea de măsură Tariful (lei)
Examen ecografic complex (organele cavităţii abdominale+organele sistemului urinar) 1 examinare 59
Analiza generală a sîngelui 1 analiză 26
Analiza generală a urinei 1 analiză 15
Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser 1 analiză 8
Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser 1 analiză 8
Dozarea glucozei 1 analiză 10
Dozarea bilirubinei totale 1 analiză 9
Dozarea bilirubinei directe 1 anali 9
Determinarea Hbs Ag, ELISA 1 analiză 33
Determinarea anticorpilor anti-HCV, ELISA 1 analiză 53
Detecția anticorpilor anti-HBcor sumar 1 analiză 46
Investigarea sîngelui la sifilis prin metoda MRS cu colectarea sîngelui din deget 1 analiză 19
TOTAL 295.00

* Notă: Examinarea de către medicii specialişti în cadrul comisiei şi testarea psiho-fiziologică va fi gratuită.