Rezultatele consultării publice

15.10.2010  Tabelul divergenţelor la proiectul Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Grăniceri al Comitetului Securităţii Naţionale al Republicii Kazahstan Document icon