Direcția management logistic și achiziții

Direcția management logistic și achiziții este subdiviziunea structurală din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Sarcina principală este asigurarea, organizarea și efectuarea controlului asupra executării procedurilor de aprovizionare și asigurare tehnico-materială a instituției.
Principalele atribuții ale subdiviziunii se numără: organizarea și desfășurarea concursurilor cu privirea la achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare; efectuarea controlului asupra executării contractelor încheiate și aprobate în modul stabilit de legislație; repartizarea mărfurilor, echipamentului, ajutoarelor materiale în subdiviziunile DPF; dirijarea exploatării tehnicii, utilajului energetic și auxiliar, ale proiectelor inginerești; organizează și coordonează procesele de reparații curente, capitale, construcții și investiții capitale, precum şi a sigură evidența existenței și mișcării utilajului și transportului.

Structura DMLA a IGPF:

  • Secția management logistic
  • Secția dezvoltarea infrastructurii
  • Secția auto
  • Serviciul achiziții
  • Serviciul armament

Adresa electronică: logistica@border.gov.md
Telelefon: (022) 259 679 
Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19

Șef al Direcției management logistic și achiziții, 
Telefon: (022) 259 605