Planul de elaborare a proiectelor

Planul de elaborare a proiectelor pentru anul 2014

Nr. Proiect Termen realizare Indicatori
1. Proiectului hotărârii Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.834 din 07 iulie 2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al PF

Elaborare proiect
Înaintare proiect Guvernului
Termen de aprobare: 2014
Termen de adoptare:2014

 
Aprobat

2.

Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 926 din 12 decembrie 2012

 

Elaborare proiect
Înaintare proiect Guvernului
Termen de aprobare: 2014
Termen de adoptare:2014

 

Aprobat

3.
Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărâri ale Guvernului

Elaborare proiect
Înaintare proiect Guvernului
Termen de aprobare: 2014
Termen de adoptare:2014


Aprobat 

4. Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 Elaborare proiect
Înaintare proiect Guvernului
Termen de aprobare: 2014
Termen de adoptare:2014
 

Aprobat 
5.
Proiectului hotărârii Guvernului privind actele de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierei de stat a RM

Elaborare proiect
Înaintare proiect Guvernului
Termen de aprobare: 2014
Termen de adoptare:2014Aprobat
6. Proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Cod contravențional, Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în RM, Legea nr.215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a RM, Legea nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la PF).
Elaborare proiect
Înaintare proiect Guvernului
Termen de aprobare: 2014

Aprobat