Traversarea frontierei în perioada pandemică

Atenție!

Din data de 27 decembrie 2021 se instituite noi restricții de circulație la trecerea frontierei de stat, pe sensul de intrare în Republica Moldova. În vigoare intră prevederile Hotărâr nr.67 a CNESP din 21 decembrie 2021 (versiunea română)

Sinteză

Măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova 

10.1 Ministerul Sănătăţii va stabili, începând cu 24 decembrie 2021, în funcţie de nivelul de incidenţă cumulativă pentru fiecare ţară, lista statelor cu risc epidemiologie sporit de transmitere a infecţiei COVID-19 (zona roşie). Lista va fi publicată pe paginile web oficiale ale Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Lista ţărilor incluse în zona roşie va fi actualizată o dată la 7 zile, în ziua de vineri, şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. 

Vezi aici Lista statelor în zona roșie 3 - 9 ianuarie 2022
 

Vezi aici Lista statelor în zona roșie 10 - 16 ianuarie 2022

10.2 Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi s-au aflat în ultimele 14 zile în una sau mai multe ţări din zona roşie, inclusiv cele care au tranzitat ţări din zona roşie, se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu, indiferent de statutul vaccinai. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. 

10.3 Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricţii pentru persoanele care nu s-au aflat şi nu au tranzitat în ultimele 14 zile ţări incluse în zona roşie, cu prezentarea UNUIA dintre următoarele documente: 
10.3.1 certificatul de vaccinare împotriva virusului SARSCoV-2 cu schema completă de vaccinare; dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă; 
10.3.2 rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV2 efectuat cu cel mult 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu; confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă; 
10.3.3 concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID-19, în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă; actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigaţiei.

10.4 Persoanele care nu întrunesc condiţiile stipulate în punctul 10.2 şi 10.3 sunt obligate să respecte regimul de carantină pentru o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică electronică (https://fisa-covid.gov.md/), precum şi vor respecta regimul de carantină pentru 14 zile, la adresa declarată. în cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică (https://fisa-covid.gov.md/) este completată de reprezentantul legal sau de însoţitor. Regimul de carantină poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă se efectuează un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat. 

10.5 Se stabilesc excepţii de la prevederile punctelor 10.2 şi 10.3 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă: 
10.5.1 copiii cu vârsta până la 12 ani; 
10.5.2 elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum şi însoţitorii acestora; 
10.5.3 echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
10.5.4 persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative); 
10.5.5 lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi; 
10.5.6 posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar; 
10.5.7 persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 de ore de la data înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; 
10.5.8 persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens. 

Totodată rămâne în vigoare Hotărârea nr.66 a CNESP din 28 noiembrie 2021 (versiunea română)

Sinteza:
1.    Se interzice accesul pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care, în ultimele 14 zile, au călătorit în Africa de Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia, Eswatini și Malawi. 
2.    2. Cetățenii Republicii Moldova care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și care, în ultimele 14 zile, au călătorit în Africa de Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia, Eswatini sau Malawi vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de carantină de 14 (paisprezece) zile, în locurile declarate (în cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică și declarația pe propria răspundere sunt completate și semnate de reprezentantul legal sau de însoțitor). Regimul de carantină se va aplica inclusiv pentru cei care au fost vaccinați sau care au suportat boala.
3.    Persoanele care se află în regim de carantină pot întrerupe acest regim după a 7- a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

__________________________________________________________________________________________

 

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova va fi efectuată prin culoarul stabilit de polițistul de frontieră în comun cu solicitantul tranzitării, între punctele de trecere a frontierei de stat, în termen de până la 24 ore.
Notă: Nu se va considera TRANZITARE cazurile în care punctul de intrare și punctul de ieșire, solicitate pentru tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, sunt situate pe același segment de frontieră.

La intenția persoanei de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, șeful de schimb/superiorul patrulei va informa persoana, în mod obligatoriu, despre condițiile necesare tranzitării, culoarul stabilit de comun cu solicitantul, timpul necesar pentru tranzitare, care nu va depăși 24 de ore, precum și răspunderea în caz de nerespectare a cerințelor/condițiilor pentru tranzitare. Ulterior, îi va elibera formularul completat al Itinerarului de tranzit al teritoriului Republicii Moldova.


Informația pentru cetățenii Republicii Moldova, regulile de intrare pe teritoriul statelor străine